Jak vybrat tu správnou hudbu pro Váš jedinečný svatební film? Odpověď je jednoduchá. Nechte to na tvůrci filmu. Opravdu se nemáte čeho obávat, pokud jste při výběru svatebního kameramana postupovali přesně tak, jak je popsáno v článku Vybíráme svatebního kameramana.

Se zájmem pracující kameraman věnoval hodně času tomu, aby vás – svatebčany - poznal. Položil vám mnoho osobních otázek. Navštívil místa, která pro vás mají zvláštní význam. Zjistil si vše o lokalitách, kde bude probíhat váš svatební den. Ptal se na to, kdo nebo co bude hrát během obřadu, jaká kapela nebo jaký DJ budou hrát během svatebního veselí. Tyto a mnoho dalších otázek měly zmenšit tu propast mezi vámi a kameramanem. Protože ten, kdo vás – svatebčany – blíže nepozná, nemůže dobře vytvořit něco tak silně osobního, jako je opravdový svatební film. Svatební film je totiž koncentrátem všech možných emocí. Jednou věcí je tyto emoce zachytit. Avšak tou důležitější a hodnotnější stránkou věci je zpracovat ty zachycené emoce tak, aby podtrhly to nejlepší, co ve vás je a co mohl každý zažít během vašeho svatebního dne.

 

Licencovaná hudba

Pojem licencovaná hudba se skloňuje tehdy, chtějí-li se svatebčané (nebo kdokoliv jiný) svým filmem pochlubit veřejně. Licencovaná hudba je taková hudba, kterou lze bez jakýchkoliv právních komplikací použít veřejně, tedy na internetu, v rádiu či v televizi. Záleží na druhu zakoupené licence. Licencovaná hudba může až ztrojnásobit cenu filmu. Záleží opět na druhu použité hudby, na druhu licence a na všeobecné popularitě autora hudby.

Svatební film je ryze osobním dokumentem, který má věrně zachytit jedinečnost vašeho dne a navždy uchovat to nejdůležitější, co jste ten den prožili. Pokud ho neplánujete pouštět na plátno na Staroměstském náměstí v Praze nebo ho vložit do úvodních titulků zpravodajské relace na ČT1, nemusíte se licencovanou hudbou vůbec trápit.

Žijeme ale v době, kdy se rádi se svým filmem a se svými zážitky pochlubíme na internetu. Pokud plánujete vložit svůj film na servery jako je Youtube či Vimeo, může se stát, že bez adekvátního důkazu, že jste autorem ve filmu použité hudby, nebo že vlastníte licenci k zakoupené hudbě, vám Youtube, Facebook, Vimeo či další video zablokují nebo rovnou smažou. Tou asi nejpřátelštější akcí, která se ze strany těchto serverů může projevit je ta, že video smazáno nebude a pod jeho vlastním oknem budete upozorněni na to, kdo ve skutečnosti vlastní práva k použité hudbě (bude zde uvedeno jméno interpreta a skladby, které server automaticky rozezná v nahraném filmu).

Mezi největší výhody použití licencované hudby ve filmu patří: široké možnosti ve způsobech veřejné prezentace filmu (podle druhu licence), právní jistota, kvalita a široký výběr napříč všemi žánry hudby populárních regionálních i světových autorů. Největší nevýhodou může být vysoká cena za jednotlivé skladby či jejich části.

Licencovaná hudba

Hudba k volnému užití

Stejně jako lze na internetu nalézt mnoho stránek, kde lze zakoupit licencovanou hudbu, najdete zde i mnoho webů, které se věnují hudbě zdarma. Takovou hudbu si obvykle můžete stáhnout zdarma po odsouhlasení podmínek daného serveru. A takovou hudbu lze také volně používat bez obav o její blokaci na výše zmíněných prezentačních serverech. Je důležité neplést si takovou hudbu s pirátsky šířenými soubory, které mnoho serverů nabízí volně ke stažení bez jakýchkoliv podmínek či omezení.

Hudbu zdarma na internetu obvykle poskytují umělci a hudební nadšenci, kteří chtějí prezentovat svoji činnost bez nároku na honorář. Mezi takové řadíme i ty, kteří nahrávají zvuky a ruchy a poté je na nejrůznějších serverech poskytují volně ke stažení.

Mezi hlavní výhody hudby zdarma patří: cena a možnost volného užití. Nevýhodou může být fakt, že interpret je obvykle zcela anonymní, tudíž neznámý a nepopulární. Hudba zdarma také obvykle nedosahuje kvalit licencovaného produktu a to především kvalitou nahraného zvuku a kvalitou kompozice jako takové.

Svatební hudba

Setkání s realitou

Současná doba neomezeného a volného použití internetu se všemi jeho klady i zápory přivedla uživatele na rozcestí, ze kterého vedou tři možné pěšiny. Jedna z nich je právně ošetřená, placená a udržovaná. Druhá je nelegální, neplacená a neustále se měnící. Třetí z nich je plná otazníků, které se ztrácejí v anonymitě davu. Ti, kteří se po ní vydávají, vědí, že dělají něco nesprávného (viz autorský zákon), když vkládají na své profily tvorbu s hudbou, kterou nesložili, ale také kolem sebe vidí tisíce a tisíce dalších, kteří dělají to samé, a nikdo jim zdánlivě neubližuje.

Rozhodnutí a jeho následky nejen při používání nelicencované hudby jsou na každém z nás, kdo takovou hudbu používá. V České republice zastupuje autory Ochranný svaz autorský, na jehož stránkách se lze dozvědět detailní informace o možnostech a omezeních, která jsou spojená s reprodukcí hudby.

Svatební film

Existují různé druhy svatebních klipů. Nejčastěji autor vezme jednu oblíbenou píseň novomanželů, sestříhá do ní celý svatební den a je hotovo. Toto je nejjednodušší, nejméně profesionální a nejméně zajímavý způsob, jak prezentovat svatební den.

Opravdový svatební film zachycuje rozličné emoce každé jednotlivé části svatebního dne. Ráno je obvykle plné očekávání, nervozity, příprav, zdvořilostí a otázek. Obřad se nese v duchu majestátním, honosném a velmi dojemném. Hostina je často uvolněná, přátelská a poklidná. Odpoledne svatebčané obvykle tráví s fotografem a kameramanem a poté následuje bujaré veselí, plné tanců, soutěží a čiré radosti z toho, že všechno dobře dopadlo a měsíce příprav se otiskly do úžasného dne, který si všichni hosté a především pak svatebčané dozajista užili.

Zdá se být více než logické, že tolik různých emocí nelze uvést do jedné jediné skladby. Studio Navara pracuje se záběry jednotlivých částí dne. Pro tyto části jsou poté vybírány co nejvhodnější skladby, které jsou prolínány s autentickými ruchy či zvuky okolí a přírody. Celek tak tvoří kompaktní směs hudby a záběrů, které se podobají krátkému filmu.

 

Autentické zvuky a ruchy

Zvuk svatebního filmu tvoří dvě důležité složky: hudba a ruchy okolí. S použitím hudby v co nejvyšší kvalitě není problém (viz výše). Ovšem nahrávání zvuků a ruchů okolí je samostatným oborem, jehož prvkem jsou odborníci, zvaní zvukaři.

V první řadě je důležité rozhodnout se, zdali svatebčané chtějí mít na svatbě třetí osobu (po fotografovi a kameramanovi), která se bude starat o nahrávání zvuku. Pokud se svatebčané rozhodnou, že si přejí mít opravdu kvalitně nahrané nejen své „ano,“ znamená to, že se práce se všemi profesionály, zachycujícími svatební den, opět o něco prodlouží. Existují totiž nejrůznější možnosti, jak nahrávat zvuk více či méně kvalitně. Vedle svatebčanů může stát muž s ramenem, na jehož konci visí „chlupatý“ mikrofon. Nebo může být každé důležité osobě (svatebčanům a oddávajícímu) instalován malý mikrofon (např. do klopy u saka). Možností je mnoho, ale pokud není zvuk nahrán precizně a kvalitně, je lepší se s ruchy a zvuky okolí vůbec netrápit. Integrované mikrofony v kamerách a fotoaparátech totiž nikdy nedosáhnou takové kvality nahraného zvuku, jako profesionální externí mikrofony a zvuková zařízení.

Pokud se rozhodnete, že práci zvukaře nevyužijete, stále je možné dodat do vašeho filmu zvuky a ruchy okolí, stažené jako např. hudba z internetu. Tvůrce filmu může procházet nejrůznější databanky zvuků a hledat takové, které se hodí do vašeho filmu. Avšak jakákoliv, byť jen sebemenší disharmonie (např. lidé mumlající na pozadí ohňostroje v angličtině při české svatbě) může poukázat na fatální chybu tvůrce a zničit celý film.

Závěr

Svatební film jako celek je krásný a složitý zároveň. Snoubí se v něm mnoho důležitých filmových prvků, na jejichž natočení nemá režisér několik dní ani celý štáb k dispozici. Vše proběhne v jeden jediný den a záleží na profesionalitě kameramana, jak se s úkolem popasuje. Dokonalost se skrývá v detailech a naneštěstí pro tak zvané profesionály je snadno odhalitelná potenciálním zákazníkem, tedy vámi, budoucími svatebčany. Stačí si pustit pár „svatebních klipů“ z Youtube a srovnat je profesionálními filmy Studia Navara. Rozhodnutí je pak už jen a jen na vás.